Golden Trust, dedicated for providing Quality Education for the entire Mutat & Surrounding Territory

मुटाट पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ

Mutat Panchkroshi Shikshan Prasarak Mandal

संचालित
डॉ. श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कूल, मुटाट
कै. सौ. जानकी शिवराम राणे कला व वाणिज्य (सं.) कनिष्ठ महाविद्यालय,मुटाट
डॉ. श्री. र. लेले हायस्कूलची कै. भाऊसाहेब काळे भागशाळा, मणचे

शिक्षक आणि कर्मचारी

डॉ.श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कूल, मुटाट आणि कै.भाऊसाहेब काळे भागशाळा, मणचे विद्यमान मुख्याध्यापक/प्राचार्य शिक्षक आणि कर्मचारी वर्ग

नाव पदशैक्षणिक अर्हता
श्री दिलीप तुकाराम घरपणकरप्राचार्य-मुख्याध्यापकबी.ए.बी.एड.
श्री दिलीप यशवंत लेले सहाय्यक शिक्षकबी. एस्सी. बी. एड.
सौ. श्रध्दा शंकर पराडकरसहाय्यक शिक्षिकाएम.ए.बी.एड.एम.एड.
श्री अनिल देविदास घुगेसहाय्यक शिक्षकएम.ए.बी.एड.
सौ.मृणाल रामदास कोयंडेसहाय्यक शिक्षिकाबी.ए.बी.एड.एम.ए.डी.एस.एम.
श्री रमेश न्हानू कविटकरसहाय्यक शिक्षकबी.एस्सी..बी.एड.डी.एस.एम.
श्री पुंडलिक अच्यूत गोसावीसहाय्यक शिक्षकबी.ए.डी.एड.
सौ.मृणाली मंगेश मळयेसहाय्यक शिक्षिकाबी.ए.बी.पी.एड.
श्री उदय गोपाळ कदमसहाय्यक शिक्षकएम.ए.डी.एड.
श्री निलेश गोविंद तांबेसहाय्यक शिक्षकएच.एस.सी.डी.एड.
श्री तन्मय सदानंद कोठावळेसहाय्यक शिक्षकबी. एस्सी. बी. एड.
श्री अशोक बळवंत देसाईसहाय्यक शिक्षकबी.ए.बी.पी.एड.
श्री चेतन रघुनाथ पाळेकरआय.सी.टी.निर्देशक१२ वी
श्री संजय नारायण धुपकरकनिष्ठ लिपीकबी.कॉम
श्री अरुण धोंडू साळुंके नाईक१० वी
श्री विजय विश्वनाथ ठाकूरदेसाई शिपाई९ वी
श्री प्रविण जनार्दन झोरेशिपाई ९ वी
श्री लक्ष्मण बाळकृष्ण घाडीशिपाई१२ वी