Golden Trust, dedicated for providing Quality Education for the entire Mutat & Surrounding Territory

मुटाट पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ

Mutat Panchkroshi Shikshan Prasarak Mandal

संचालित
डॉ. श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कूल, मुटाट
कै. सौ. जानकी शिवराम राणे कला व वाणिज्य (सं.) कनिष्ठ महाविद्यालय,मुटाट
डॉ. श्री. र. लेले हायस्कूलची कै. भाऊसाहेब काळे भागशाळा, मणचे

विद्यार्थ्यांची यशप्राप्ती

डॉ.श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कूल- स्वयंअर्थसहाय्यित दर्जावाढ: कला व वाणिज्य (सं) कनिष्ठ महाविद्दयालयाचा (कै.सौ.जानकी शिवराम राणे कला व वाणिज्य (सं) कनिष्ठ महाविद्यालय) सन २०१३-२०१४ पासून उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षेच्या निकालासह आढावा

अनुक्रमशैक्षणिक वर्षविद्यार्थी संख्यावर्ग संख्याशिक्षक संख्याउच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा निकाल प्रतिशत
12013-146113-
22014-151172496.61
32015-161152491.94
42016-171152498.11
52017-181342493.22
62018-19151
2493.24
72019-201302497.26