Golden Trust, dedicated for providing Quality Education for the entire Mutat & Surrounding Territory

मुटाट पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ

Mutat Panchkroshi Shikshan Prasarak Mandal

संचालित
डॉ. श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कूल, मुटाट
कै. सौ. जानकी शिवराम राणे कला व वाणिज्य (सं.) कनिष्ठ महाविद्यालय,मुटाट
डॉ. श्री. र. लेले हायस्कूलची कै. भाऊसाहेब काळे भागशाळा, मणचे

कनिष्ठ महाविद्यालयाचे यश

डॉ.श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कूल- स्वयंअर्थसहाय्यित दर्जावाढ: कला व वाणिज्य (सं) कनिष्ठ महाविद्दयालयाच्या प्रथम बॅचने फेब्रुवारी २०१५ मार्च २०१५ मध्ये झालेल्या उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षेत पदार्पणातच ९६.६१ टक्के एवढे नेत्रदिपक यश मिळविले.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे पदार्पणातच कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वाणिज्य शाखेचा निकाल 100 टक्के लागला.