Golden Trust, dedicated for providing Quality Education for the entire Mutat & Surrounding Territory

मुटाट पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ

Mutat Panchkroshi Shikshan Prasarak Mandal

संचालित
डॉ. श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कूल, मुटाट
कै. सौ. जानकी शिवराम राणे कला व वाणिज्य (सं.) कनिष्ठ महाविद्यालय,मुटाट
डॉ. श्री. र. लेले हायस्कूलची कै. भाऊसाहेब काळे भागशाळा, मणचे

कै. भाऊसाहेब काळे भागशाळा

मणचे गावांत मंडळाने डॉ.श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कूलची भागशाळा सुरु केली.मणचे गावच्या गावकर्‍यांनी विनंती केल्यावरून सन १९८४-८५ या वर्षी इयत्ता ८ वी चा एक वर्ग,पुढील वर्षी ९ वीचा एक वर्ग व १९८६-८७ साली दहावीचा वर्ग अशा क्रमाने इयत्ता ८ वी ते इयत्ता १० वी पर्यंतचे भागशाळेचे वर्ग सुरु झाले.तीनही वर्गांची मिळुन विद्यार्थी संख्या सुमारे १४० होती.भागशाळेच्या वर्गांसाठी जागेची तात्पुरती सोय ग्रामपंचायतीने गावांतील श्रीकृष्ण मंदिराच्या धर्मशाळेत केली होती. या कामी त्या वेळचे सरपंच श्री. बापूसाहेब गोखले यांनी पुढाकार घेवून विशेष प्रयत्न केले. त्यांचे प्रयत्नांना मणचे ग्रामस्थांनी बहुमोल सहकार्य दिले. माजी आमदार श्री. दादासाहेब राणे यांनी या भागशाळेसाठी शिक्षण खात्याकडून त्वरीत परवानगी मिळवून दिली.