Golden Trust, dedicated for providing Quality Education for the entire Mutat & Surrounding Territory

मुटाट पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ

Mutat Panchkroshi Shikshan Prasarak Mandal

संचालित
डॉ. श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कूल, मुटाट
कै. सौ. जानकी शिवराम राणे कला व वाणिज्य (सं.) कनिष्ठ महाविद्यालय,मुटाट
डॉ. श्री. र. लेले हायस्कूलची कै. भाऊसाहेब काळे भागशाळा, मणचे

विषेशाधिकार समिती

  • श्री रमेश अच्युत घाटे
  • श्री अच्युत अर्जुन राणे
  • डॉ. दिलीप पांडुरंग पाळेकर
  • श्री बळवंत शिवराम राणे
  • श्री किशोर शंकर प्रभू
  • श्री श्रीकृष्ण दत्तात्रय सोवनी
  • श्री बाळकृष्ण रामचंद्र पाळेकर
  • श्री राजेश शांताराम राणे
  • श्री अरूण कृष्णा राणे