Golden Trust, dedicated for providing Quality Education for the entire Mutat & Surrounding Territory

मुटाट पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ

Mutat Panchkroshi Shikshan Prasarak Mandal

संचालित
डॉ. श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कूल, मुटाट
कै. सौ. जानकी शिवराम राणे कला व वाणिज्य (सं.) कनिष्ठ महाविद्यालय,मुटाट
डॉ. श्री. र. लेले हायस्कूलची कै. भाऊसाहेब काळे भागशाळा, मणचे

महिला समिती

  • सौ. गीता श्रीकृष्ण सोवनी
  • सौ. अमृता अनिल परांजपे
  • सौ. स्मिता अजय मराठे
  • सौ. स्वाती सुहास लेले
  • सौ. सुनिता श्रीकांत माळी
  • सौ. आरती अनंत घाडी
  • सौ. संजना शशिकांत प्रभू
  • सौ. रेश्मा मनोहर तेली
  • सौ. ताई हिराजी त्रिंबककर
  • सौ. सुहासिनी सुरेश पाळेकर