Golden Trust, dedicated for providing Quality Education for the entire Mutat & Surrounding Territory

मुटाट पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ

Mutat Panchkroshi Shikshan Prasarak Mandal

संचालित
डॉ. श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कूल, मुटाट
कै. सौ. जानकी शिवराम राणे कला व वाणिज्य (सं.) कनिष्ठ महाविद्यालय,मुटाट
डॉ. श्री. र. लेले हायस्कूलची कै. भाऊसाहेब काळे भागशाळा, मणचे

शिक्षक आणि कर्मचारी

कै. सौ.जानकी शिवराम राणे कला व वाणिज्य (सं) कनिष्ठ महाविद्यालय मुटाट नियुक्त शिक्षक

नावपदशैक्षणिक अर्हता
श्री शैलेश कृष्णा पाडावे सहाय्यक शिक्षकएम.ए.बी.एड.
श्री अजित न्हानू कविटकरसहाय्यक शिक्षकएम.ए.बी.एड.
कु. निशा विजय पाळेकरसहाय्यक शिक्षिकाएम.ए.बी.एड.
कु. प्रणाली सुरेश रायकरसहाय्यक शिक्षिकाबी.कॉम.बी.एड.