Golden Trust, dedicated for providing Quality Education for the entire Mutat & Surrounding Territory

मुटाट पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ

Mutat Panchkroshi Shikshan Prasarak Mandal

संचालित
डॉ. श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कूल, मुटाट
कै. सौ. जानकी शिवराम राणे कला व वाणिज्य (सं.) कनिष्ठ महाविद्यालय,मुटाट
डॉ. श्री. र. लेले हायस्कूलची कै. भाऊसाहेब काळे भागशाळा, मणचे

मुख्याध्यापक

डॉ. श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कुलचे मुख्याध्यापक:

कार्यकाल नांव शैक्षणिक अर्हता
सन १९६२-६३ ते १९६३-६४ श्रीम. उषा यशवंत चेऊलकरबी.ए.बी.टी.
सन १९६३-६४ ते १९६९-७० श्री वामन गणेश नवरे बी.ए.(ऑ)बी.टी.
सन १९६९-७० ते १९७१-७२ श्री गजानन नारायण बेडेकरएम.ए.बी.एड.
सन १९७२-७३ ते  १९७३-७४ रामचंद्र भि.पारिशवाड  बी.ए.बी.एड.
सन १९७४-७५ ते  १९७९-८०श्री दत्ताराम वामन भाटेबी.ए.बी.एड.
सन १९८०-८१ ते  १९९८-९९ श्री सिताराम रामकृष्ण प्रभुदेसाईबी.एस्सी. बी.एड.
सन १९९९-०१ ते २००७-०८ श्री राजाराम लक्ष्मण सुपलेबी.ए.बी.एड.
सन २००७-०८ ते २०१२-१३ श्री रमेश लक्ष्मण ताम्हनकर   बी.एस्सी.बी.एड.
सन २०१३-१४ ते २०१४-१५श्री सर्जेराव आनंदराव काळोखे एम.ए.बी.एड.
सन २०१४-१५ ते २०१५-१६श्री अनिल जगन्नाथ लेले  बी.एस्सी.बी.एड.
सन २०१६-१७ ते आजतागायतश्री दिलीप तुकाराम घरपणकर बी.ए.बी.एड.
IMG_20190715_103521

श्री वामन गणेश नवरे

s-prabhudesai

श्री सीताराम रामकृष्ण प्रभुदेसाई

सुपले

श्री राजाराम लक्ष्मण सुपले

r-tamhankar

श्री रमेश लक्ष्मण ताम्हनकर

s-kalokhe

श्री सर्जेराव आनंदराव काळोखे

a-lele

श्री अनिल जगन्नाथ लेले

d-gharpankar

श्री दिलीप तुकाराम घरपणकर

श्री. दिलीप तुकाराम घरपणकर

मुख्याध्यापक (प्राचार्य)